زیرساخت یکپارچه ابری

CDN, Cloud Security, Cloud Computing, Cloud Storage, Video Platform

رشد در ابر آروان – دانش و تجربه


رشد در ابر آروان بر پایه رشد و ارتقا در جدول «دانش و تجربه» اتفاق میافته. افراد فارغ از هر سمت و موقعیتی که «سطح مسولیت» داشته باشند، جایگاهشون در این جدول هست که معیار اصلی ارزش و رشدشون رو نشون میده. ما عنوان‌های این جدول رو بر اساس بازوبندهای پهلوانی انتخاب کردیم.
بازوبند عنوان رتبه حداقل توقف حداکثر توقف امتیاز مجموع امتیاز حداکثر سن
۰ نوخاسته ۳ ماه ۶ ماه ۵ ۵ ۲۰
۱ خاسته ۱ سال ۲ سال ۷ ۱۲ ۲۲
۲ ساخته ۲ سال ۴ سال ۸ ۲۰ ۲۶
۳ برومند ۴ سال ۸ سال ۱۲ ۳۲ ۳۴
۴ دلیر ۶ سال ۱۲ سال ۱۸ ۵۰ ۴۶
۵ دلاور ۷ سال ۱۴ سال ۲۲ ۷۲ -
۶ رادکسوت ۹ سال ۱۸ سال ۲۸ ۱۰۰ -
۷ کهن کسورت - - - ۱۰۰ -
 1. درخواست کتبی بدیم.
 2. حداقل پیشنیازهای علمی / فنی رو داشته باشیم.
 3. حداقل توقف در مرحله قبل رو داشته باشیم.
 4. هم تیمی‌هامون اعلام کنن که ما رو دوست دارن و دلشون میخواد که با ما بیشتر کار کنن.
 5. تایید نهایی هیئت موسس رو بگیریم.
 6. دو «مدال» کوشش‌الدوله و نجیب‌الدوله رو بگیریم.
 1. درخواست کتبی بدیم.
 2. حداقل پیشنیازهای علمی / فنی رو داشته باشیم.
 3. حداقل توقف در مرحله قبل رو داشته باشیم.
 4. هم تیمی‌هامون اعلام کنن که ما رو دوست دارن و دلشون میخواد که با ما بیشتر کار کنن.
 5. تایید نهایی هیئت موسس رو بگیریم.
 6. یک راهکار عمومی برای بهبود وضعیت آروان ارائه بدیم.
 7. دو نشان از سه مدال رشدالدوله، مثبت‌الدوله و نظام‌الدوله رو بدست بیاریم.
 8. در مجموع چهار مدال داشته باشیم.
 1. درخواست کتبی بدیم.
 2. حداقل پیشنیازهای علمی / فنی رو داشته باشیم.
 3. حداقل توقف در مرحله قبل رو داشته باشیم.
 4. هم تیمی‌هامون اعلام کنن که ما رو دوست دارن و دلشون میخواد که با ما بیشتر کار کنن.
 5. تایید نهایی هیئت موسس رو بگیریم.
 6. دو مدال از سه مدال مصدق‌الدوله، خرم‌الدوله و شجاع‌الدوله رو بدست بیاریم.
 7. یک راهکار حرفه‌ای برای بهبود وضعیت آروان ارائه بدیم.
 8. یک مزیت حرفه‌ای داشته باشیم.
 9. در مجموع 7 مدال داشته باشیم.
 1. درخواست کتبی بدیم.
 2. حداقل پیشنیازهای علمی / فنی رو داشته باشیم.
 3. حداقل توقف در مرحله قبل رو داشته باشیم.
 4. هم تیمی‌هامون اعلام کنن که ما رو دوست دارن و دلشون میخواد که با ما بیشتر کار کنن.
 5. تایید نهایی هیئت موسس رو بگیریم.
 6. نشان دامار‌الدوله رو بدست بیاریم.
 7. در مجموع 9 نشان داشته باشیم.
 8. یک راهکار خلاقانه برای بهبود وضعیت آروان ارائه بدیم.
 9. یک مزیت حرفه‌ای داشته باشیم.
 1. درخواست کتبی بدیم.
 2. حداقل پیشنیازهای علمی / فنی رو داشته باشیم.
 3. حداقل توقف در مرحله قبل رو داشته باشیم.
 4. هم تیمی‌هامون اعلام کنن که ما رو دوست دارن و دلشون میخواد که با ما بیشتر کار کنن.
 5. تایید نهایی هیئت موسس رو بگیریم.
 6. نشان ظلال‌الدوله رو بدست بیاریم.
 7. در مجموع 10 نشان داشته باشیم.
 8. یک طرح یا محصول خلاقانه رو به صورت کامل پیاده سازی کنیم.
 9. یک مزیت حرفه‌ای داشته باشیم.
 1. درخواست کتبی بدیم.
 2. حداقل پیشنیازهای علمی / فنی رو داشته باشیم.
 3. حداقل توقف در مرحله قبل رو داشته باشیم.
 4. هم تیمی‌هامون اعلام کنن که ما رو دوست دارن و دلشون میخواد که با ما بیشتر کار کنن.
 5. تایید نهایی هیئت موسس رو بگیریم.
 6. نشان بدیع‌الدوله رو بدست بیاریم.
 7. در مجموع 11 نشان داشته باشیم.
 8. یک تجربه موفق در ایجاد یک دپارتمان یا شرکت زیرمجموعه ابر آروان داشته باشیم.
 1. درخواست کتبی بدیم.
 2. حداقل پیشنیازهای علمی / فنی رو داشته باشیم.
 3. حداقل توقف در مرحله قبل رو داشته باشیم.
 4. هم تیمی‌هامون اعلام کنن که ما رو دوست دارن و دلشون میخواد که با ما بیشتر کار کنن.
 5. تایید نهایی هیئت موسس رو بگیریم.
 6. نشان فواد‌الدوله رو بگیریم.
 7. در مجموع 12 نشان داشته باشیم.
 8. نزدیکی بیش از انداره به مرگ
 9. رشد در ابر آروان – دانش و تجربه