زیرساخت یکپارچه ابری

CDN, Cloud Security, Cloud Computing, Cloud Storage, Video Platform

اگر قبلا ثبت نام کرده‌اید، برای ورود اینجا کلیک کنید.
قیمت گذاری Pay-As-You-Go
جزئیات قیمت گذاری هر محصول را از اینجا ببینید یا به قسمت ماشین حساب بروید و هزینه‌های خود را برآورد کنید.

تمام مصارف

رایگان

 • تعداد دامنه: نامحدود
 • تعداد درخواست: نامحدود

وبسایت شخصی

رایگان

 • ترافیک مصرفی: ۲۰ گیگابایت
 • تعداد درخواست: ۱۹ هزار
 • تعداد purge: ۲۰۰ عدد

وبسایت کم بازدید

38,900

تومان
 • ترافیک مصرفی: ۱۲۰ گیگابایت
 • تعداد درخواست: ۹ میلیون
 • تعداد purge: ۲۰۱ عدد

وبسایت حرفه‌ای

389,000

تومان
 • ترافیک مصرفی: ۱۲۰۰ گیگابایت
 • تعداد درخواست: ۹۰ میلیون
 • تعداد purge: ۲۵۰ عدد

وبسایت پربازدید

3,899,000

تومان
 • ترافیک مصرفی: ۱۲۰۰۰ گیگابایت
 • تعداد درخواست: ۹۰۰ میلیون
 • تعداد purge: ۵۳۰۰ عدد

وبسایت شخصی

رایگان

 • جلوگیری از DDoS (پایه)
 • جلوگیری از DDoS (پایه)
 • جلوگیری از DDoS (پایه)
 • جلوگیری از DDoS (پایه)

وبسایت تجاری

99,000

تومان
 • جلوگیری از DDoS (پایه)
 • دیواره آتش
 • دیواره آتش وب (WAF)
 • جلوگیری از DDoS (پایه)

وبسایت حرفه‌ای

198,000

تومان
 • جلوگیری از DDoS (حرفه‌ای)
 • دیواره آتش
 • دیواره آتش وب (WAF)
 • جلوگیری از DDoS (پایه)

وبسایت حیاتی

1,980,000

تومان
 • جلوگیری از DDoS (پیشرفته)
 • محدود‌سازی درخواست‌ها
 • دیواره آتش
 • دیواره آتش وب (WAF)

سرور پایه

52,380

تومان
 • vCPU: 1
 • RAM: 1GB
 • SSD: 25GB
 • Traffic: 10 TB

سرور کلاسیک

194,400

تومان
 • vCPU: 2
 • RAM: 4GB
 • Hot Storage: 60GB
 • Traffic: 10 TB

سرور با توان پردازشی بالا

568,800

تومان
 • vCPU: 10
 • RAM: 6GB
 • Hot Storage: 100GB
 • Traffic: 10 TB

سرور با حافظه‌ی تصادفی بالا

900,000

تومان
 • vCPU: 4
 • RAM: 32GB
 • Hot Storage: 100GB
 • Traffic: 1 TB

مصارف شخصی

رایگان

 • فضای مصرفی: ۱۰ گیگابایت
 • ترافیک مصرفی: ۲۰ گیگابایت
 • عملیات: نامحدود

مصارف شرکتی

49,900

تومان
 • فضای مصرفی: ۱۰۰ گیگابایت
 • ترافیک مصرفی: ۱۲۰ گیگابایت
 • عملیات: نامحدود

مصارف حرفه‌ای

490,000

تومان
 • فضای مصرفی: ۱ ترابایت
 • ترافیک مصرفی: ۱.۳ ترابایت
 • عملیات: نامحدود

مصارف سازمانی

1,900,000

تومان
 • فضای مصرفی: ۱۰ ترابایت
 • ترافیک مصرفی: ۱.۵۵ ترابایت
 • عملیات: نامحدود

وبسایت شخصی

رایگان

 • فضای ذخیره‌سازی: ۱۰ گیگابایت
 • تعداد درخواست امن: ۰
 • ترافیک مصرفی: ۲۰ گیگابایت

وبسایت تجاری

68,620

تومان
 • فضای ذخیره‌سازی: ۵۰ گیگابایت
 • تعداد درخواست امن: ۰
 • ترافیک مصرفی: ۱۰۰ گیگابایت

وبسایت حرفه‌ای

1,613,820

تومان
 • فضای ذخیره‌سازی: ۱۵۰۰ گیگابایت
 • تعداد درخواست امن: ۱۱۰۰۰ درخواست
 • ترافیک مصرفی: ۵۰۰ گیگابایت

وبسایت مرجع

6,433,804

تومان
 • فضای ذخیره‌سازی: ۴ ترابایت
 • تعداد درخواست امن: ۰
 • ترافیک مصرفی: ۱۰ ترابایت

رویداد ۱.۵ ساعته کم بازدید

9,900

تومان

 • استریم ورودی: SD 2mbps
 • استریم خروجی: ۳ کیفیت
  (240p, 360p, 480p)
  میانگین 360p با کیفیت 400kbps
 • ترافیک: ۱۷ گیگابایت
  (میانگین ۵۰ کاربر هم‌زمان)

رویداد ۲ ساعته پربازدید

159,000

تومان
 • استریم ورودی: HD 2mbps
 • استریم خروجی: ۵ کیفیت
  (240p, 360p, 480p, HD, FullHD )
  میانگین 480p با کیفیت 500kbps
 • ترافیک: ۶۲۹ گیگابایت
  (میانگین ۱۰۰۰ کاربر هم‌زمان)

۱ شبکه تلویزیونی کم بازدید

3,369,000

تومان
 • استریم ورودی: HD 6mbps
 • استریم خروجی: ۳ کیفیت
  (360p, 480p, HD)
  میانگین 480p با کیفیت 500kbps
 • ترافیک: ۷.۷ ترابایت
  (میانگین ۵۰ کاربر هم‌زمان)

وبسایت پربازدید

17,159,000

تومان
 • استریم ورودی: HD 6mbps
 • استریم خروجی: ۵ کیفیت
  (240p, 360p, 480p, HD, FullHD )
  میانگین 480p با کیفیت 500kbps
 • ترافیک: ۷۷ ترابایت
  (میانگین ۵۰۰ کاربر هم‌زمان)

وبسایت شخصی

39,900

تومان
 • تعداد نمایش: ۵.۰۰۰ کلیک
 • تعداد کلیک: ۷۰

وبسایت تجاری

399,000

تومان
 • تعداد نمایش: ۵۰.۰۰۰ کلیک
 • تعداد کلیک: ۷۰۰

وبسایت حرفه‌ای

3,999,000

تومان
 • تعداد نمایش: ۵۰۰.۰۰۰ کلیک
 • تعداد کلیک: ۷۱۳۰

وبسایت پربازدید

39,999,000

تومان
 • تعداد نمایش: ۵.۰۰۰.۰۰۰ کلیک
 • تعداد کلیک: ۷۱۴۱۵

پشتیبانی برنزی

9,900

تومان
 • دسترسی به بانک دانش، مقالات و راهنما
 • امکان Ticketing
 • امکان Ticketing
 • امکان Ticketing

پشتیبانی نقره‌ای

99,000

تومان
 • پشتیبانی برنزی +
 • پاسخ‌گویی تلفنی در ساعات و روز‌های کاری
 • پاسخ به تیکت‌ها با اولویت بالا
 • امکان Ticketing

پشتیبانی طلایی

990,000

تومان
 • پشتیبانی نقره‌ای +
 • پاسخ‌گویی تلفنی ۲۴ ساعته
 • پشتیبانی در پیام‌رسان‌ها
 • امکان Ticketing

پشتیبانی در پیام‌رسان‌ها

9,900,000

تومان
 • پشتیبانی طلایی +
 • برگزاری کارگاه آموزشی
 • ویژه‌سازی خدمات و رصد تنظیمات
 • امکان Ticketing