زیرساخت یکپارچه ابری

CDN, Cloud Security, Cloud Computing, Cloud Storage, Video Platform

قیمت ثابت


این صفحه در توضیح و تشریح جزییات قیمت‌گذاری محصول امنیت ابری نوشته شده است.

سیاست قیمت‌گذاری ابرآروان در این صفحه توضیح داده شده است، علاوه‌بر آن می‌توانید از این‌جا به صفحه‌ی "ماشین حساب" بروید و باتوجه به منابع مورد نیاز خود، تخمینی از هزینه‌ها به دست آورید.

BreakLine

امنیت ابری


قیمت‌گذاری سامانه‌ی امنیت ابری بر پایه‌ی سطح خدمات و مدت زمان استفاده از سرویس محاسبه می‌شود. کم‌ترین زمان قابل استفاده برای هرکدام از بخش‌های امینت ابری ۷ روز است. برای مصارف بیش از ۷ روز، هزینه‌ها ساعتی محاسبه خواهد شد.
سامانه‌ی امنیت ابری تنها هم‌زمان با استفاده از شبکه توزیع‌محتوا قابل استفاده است.

جلوگیری از حملات DDoS

سامانه‌ی جلوگیری از حملات وب در سه سطح مختلف عرضه می‌شود. سطح پایه برای تمام مشتریان شبکه‌توزیع محتوا و به‌منظور جلوگیری از حملات منع سرویس توزیع شده در لایه‌ی شبکه و حملات DNS است. این سطح رایگان عرضه می‌شود.

سطح دوم به‌منظور جلوگیری از حملات پیشرفته‌ی لایه‌ی شبکه و حملات DDoS لایه‌ی 7 است و سطح سوم به‌منظور جلوگیری از حملات پیشرفته‌تر لایه‌ی 7، هم‌چنین ماژول محدودسازی تعداد درخواست و تعداد اتصال است.


ماژول امنیت ابری ساعتی ماهانه
جلوگیری از حملات DDoS (پایه) رایگان رایگان
جلوگیری از حملات DDoS (حرفه‌ای) ۱۳۸ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان
جلوگیری از حملات DDoS (پیشرفته) و ماژول محدودسازی درخواست‌ها ۲,۶۲۰ تومان ۱,۸۸۶,۰۰۰ تومان

دیواره آتش و دیواره آتش وب (WAF)

دیواره آتش (Firewall) و دیواره آتش وب (WAF) در یک سطح و با توجه به مدت زمان استفاده، قیمت‌گذاری شده است.


ماژول امنیت ابری ساعتی ماهانه
دیواره آتش و دیواره آتش وب ۱۳۸ تومان ۹۹,۳۶۰ تومان

نمونه:

می‌توانید به صفحه‌ی ماشین حساب بروید و با وارد کردن اطلاعات مختلف، تخمینی از هزینه‌های سرویس مورد نیازتان داشته باشید. در این‌جا چند نمونه‌ی پر استفاده آورده شده است:


وبسایت شخصی وبسایت تجاری وبسایت حرفه‌ای وبسایت حیاتی
جلوگیری از DDoS (پایه) جلوگیری از DDoS (پایه) جلوگیری از DDoS (حرفه‌ای) جلوگیری از DDoS (پیشرفته) و ماژول محدود‌سازی درخواست‌ها
دیواره آتش دیواره آتش دیواره آتش
دیواره آتش وب (WAF) دیواره آتش وب (WAF) دیواره آتش وب (WAF)
رایگان ۹۹,۰۰۰ تومان ۱۹۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان