زیرساخت یکپارچه ابری

CDN, Cloud Security, Cloud Computing, Cloud Storage, Video Platform

قیمت ثابت


این صفحه در توضیح و تشریح جزییات قیمت‌گذاری محصول فضای ابری نوشته شده است.

سیاست قیمت‌گذاری ابرآروان در این صفحه توضیح داده شده است، علاوه‌بر آن می‌توانید از این‌جا به صفحه‌ی "ماشین حساب" بروید و باتوجه به منابع مورد نیاز خود، تخمینی از هزینه‌ها به دست آورید.

BreakLine

فضای ابری


هزینه‌های فضای ذخیره‌سازی ابری به‌شکل پلکانی و بر پایه‌ی پارمترهای فضای ذخیره‌سازی و تعداد دستورات صادر شده روی Objectهای ذخیره شده، محاسبه می‌شود.

هزینه‌ی فضای ذخیره‌سازی

هزینه‌های ذخیره‌سازی برای ۱۰ گیگابایت ابتدایی رایگان و برای مصارف بیش‌تر به‌شکل زیر محاسبه می‌شود:


هزینه‌ی مصرف فضای ابری هر گیگابایت هزینه‌ی ساعتی هزینه‌ی ماهانه
۱۰ گیگابایت رایگان رایگان
۲۰۰ گیگابایت بعدی ۰,۲۸ تومان ۲۰۰,۱۶ تومان
۱ ترابایت بعدی ۰,۲۴ تومان ۱۷۵,۶۸ تومان
مصارف بیش‌تر ۰,۲۱ تومان ۱۵۰,۴۸ تومان

ترافیک مصرفی

ترافیک مصرفی سرورهای ابری به‌شکل پلکانی و همانند هزینه‌ی پهنای باند خدمات شبکه توزیع محتوا محاسبه می‌شود.


ترافیک خروجی برای مصرف هر ۱ گیگابایت در مدت ۱ ماه
ترافیک ایران ترافیک اروپا و آمریکا ترافیک چین و سایر کشور‌ها
۲۰۰ گیگابایت ابتدایی رایگان رایگان رایگان
۱۰۰ گیگابایت بعدی ۶۰۰ تومان ۶۰۰ تومان ۹۰۰ تومان
۱ ترابایت بعدی ۵۰۰ تومان ۶۰۰ تومان ۹۰۰ تومان
۱۰ ترابایت بعدی ۴۰۰ تومان ۶۰۰ تومان ۹۰۰ تومان
۵۰ ترابایت بعدی ۳۰۰ تومان ۵۰۰ تومان ۸۰۰ تومان
۱۰۰ ترابایت بعدی ۲۰۰ تومان ۴۰۰ تومان ۷۰۰ تومان
ترافیک بیشتر ۱۵ تومان ۳۰۰ تومان ۶۰۰ تومان

عملیات

هر 1 هزار دستور صادر شده روی محتوای ذخیره شده، شامل Get, PUT, Copy, Delete و... طبق جدول زیر محاسبه و در حال حاضر رایگان است.


هر ۱ هزار عملات رایگان

نمونه:

می‌توانید به صفحه‌ی ماشین حساب بروید و با وارد کردن اطلاعات مختلف، تخمینی از هزینه‌های سرویس مورد نیازتان داشته باشید. در این‌جا چند نمونه‌ی پر استفاده آورده شده است:


مصارف شخصی مصارف شرکتی مصارف حرفه‌ای مصارف سازمانی
فضای مصرفی: ۱۰ گیگابایت فضای مصرفی: ۱۰۰ گیگابایت فضای مصرفی: ۱ ترابایت فضای مصرفی: ۱۰ ترابایت
ترافیک مصرفی: ۲۰ گیگابایت ترافیک مصرفی: ۱۲۰ گیگابایت ترافیک مصرفی: ۱.۳ ترابایت ترافیک مصرفی: ۱.۲۷۵ ترابایت
عملیات: نامحدود عملیات: نامحدود عملیات: نامحدود عملیات: نامحدود
رایگان ۴۹,۹۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان