زیرساخت یکپارچه ابری

CDN, Cloud Security, Cloud Computing, Cloud Storage, Video Platform

قیمت ثابت


این صفحه در توضیح و تشریح جزییات قیمت‌گذاری محصول DNS ابری نوشته شده است.

سیاست قیمت‌گذاری ابرآروان در این صفحه توضیح داده شده است، علاوه‌بر آن می‌توانید از این‌جا به صفحه‌ی "ماشین حساب" بروید و باتوجه به منابع مورد نیاز خود، تخمینی از هزینه‌ها به دست آورید.

BreakLine

DNS ابری


قیمت‌گذاری DNS ابری بر پایه‌ی ۲ متغیر مهم اندازه‌گیری می‌شود، مورد نخست تعداد دامنه‌ی مورد استفاده توسط یک مشتری و دیگری تعداد درخواست‌ها یا Queryهایی است که برای یک دامنه ایجاد می‌شود.
در حال حاضر محاسبه‌ی این هزینه‌ها در ابر آروان به‌شکل خطی و رایگان است.

دامنه

دامنه‌ی مستقل، به دامنه‌ای گفته می‌شود که NS رکوردهای آن به شکلی تنظیم شده باشد که امکان مدیریت و تعریف رکوردها و زیردامنه‌های آن در پنل DNS ابری وجود داشته باشد.


برای هر دامنه در مدت ۱ ماه
به شکل نامحدود رایگان

درخواست

هر 1میلیون درخواست یا در واقع DNS Query به هر کدام از رکوردهای تعریف شده در پنلDNS ابری، یک واحد در نظر گرفته می‌شود.


برای هر 1میلیون درخواست در مدت ۱ ماه
به شکل نامحدود رایگان

نمونه:

می‌توانید به صفحه‌ی ماشین حساب بروید و با وارد کردن اطلاعات مختلف، تخمینی از هزینه‌های سرویس مورد نیازتان داشته باشید. در این‌جا چند نمونه‌ی پر استفاده آورده شده است:


تمام مصارف
تعداد دامنه: نامحدود
تعداد درخواست: نامحدود