زیرساخت یکپارچه ابری

CDN, Cloud Security, Cloud Computing, Cloud Storage, Video Platform

قیمت ثابت


این صفحه در توضیح و تشریح جزییات قیمت‌گذاری محصول پخش زنده نوشته شده است.

سیاست قیمت‌گذاری ابرآروان در این صفحه توضیح داده شده است، علاوه‌بر آن می‌توانید از این‌جا به صفحه‌ی "ماشین حساب" بروید و باتوجه به منابع مورد نیاز خود، تخمینی از هزینه‌ها به دست آورید.

BreakLine

پلتفرم ویدیویی پخش زنده


قیمت‌گذاری پلتفرم ویدیو بدون هیچ‌گونه هزینه‌ی پایه و به‌شکل کاملن خطی، بر پایه‌ی ۳ متغیر کیفیت استریم ورودی، کیفیت استریم خروجی و حجم ترافیک مصرفی (تعداد کاربران) محاسبه می‌شود.

هزینه‌های کیفیت استریم در بازه‌های زمانی یک‌ساعته محاسبه و حجم ترافیک در بازه‌ی یک ساعته و از طریق پلکان‌های ماهانه محاسبه می‌شود.

استریم ورودی

استریم ورودی که با استفاده از پروتکل‌هایی مانند RTMP، RTSP و UDP توسط سرورهای ابر آروان دریافت می‌شود، در این بخش می‌آید. هر چه‌قدر کیفیت سیگنال ورودی بیش‌تر باشد، توان پردازشی بیش‌تری توسط ابرآروان نیاز است، هم‌چنین ترافیک بیش‌تری توسط سرورهای پردازشی مصرف می‌شود.


ویژگی استریم ورودی یک ساعت یک ماه
کیفیت کم‌تر از 500kbps
مناسب برای 240p, 360p, 480p
۲۰۰ تومان ۱۴۴,۰۰۰ تومان
کیفیت کم‌تر از 2mbps
مناسب برای 480p, 720p
۳۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
کیفیت کم‌تر از 10Mbps
مناسب برای HD, FullHD
۴۰۰ تومان ۲۸۸,۰۰۰ تومان
کیفیت بیش‌تر از 10mbps
مناسب برای FullHD, 4K
۵۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان

استریم خروجی

ابرآروان به درخواست شما می‌تواند یک استریم ورودی را برای گروه‌های مختلف کاربری به کیفیت‌های مختلف تبدیل و هم‌زمان با چند کیفیت مختلف و با ساختار Adaptive Bitrate Streaming پخش کند. با توجه به این‌که یک استریم به چند کیفیت تبدیل شود، هزینه‌های گوناگونی خواهد داشت.


ویژگی استریم ورودی یک ساعت یک ماه
کیفیت کم‌تر از 500kbps
مناسب برای 240p, 360p, 480p
۶۰۰ تومان ۴۳۲,۰۰۰ تومان
کیفیت کم‌تر از 10Mbps
مناسب برای HD, FullHD
۷۰۰ تومان ۵۰۴,۰۰۰ تومان
کیفیت بیش‌تر از 10mbps
مناسب برای FullHD, 4K
۸۰۰ تومان ۵۷۶,۰۰۰ تومان
فقط پخش صوتی ۲۰۰ تومان ۱۴۴,۰۰۰ تومان

ترافیک خروجی

ترافیک مصرفی کاربران (بازدیدکنندگان) که به کمک شبکه توزیع محتوا توزیع می‌شود، ترافیک خروجی در نظر گرفته می‌شود. این ترافیک براساس تعداد کاربران و میانگین کیفیتی که ویدیو را مشاهده کنند، مشخص خواهد شد. این هزینه‌ها برابر با هزینه‌های شبکه توزیع محتوای ابر آروان است.


ترافیک خروجی برای مصرف هر ۱ گیگابایت در مدت ۱ ماه
ترافیک ایران ترافیک اروپا و آمریکا ترافیک چین و سایر کشور‌ها
۲۰۰ گیگابایت ابتدایی رایگان رایگان رایگان
۱۰۰ گیگابایت بعدی ۶۰۰ تومان ۶۰۰ تومان ۹۰۰ تومان
۱ ترابایت بعدی ۵۰۰ تومان ۶۰۰ تومان ۹۰۰ تومان
۱۰ ترابایت بعدی ۴۰۰ تومان ۶۰۰ تومان ۹۰۰ تومان
۵۰ ترابایت بعدی ۳۰۰ تومان ۵۰۰ تومان ۸۰۰ تومان
۱۰۰ ترابایت بعدی ۲۰۰ تومان ۴۰۰ تومان ۷۰۰ تومان
ترافیک بیشتر ۱۵۰ تومان ۳۰۰ تومان ۶۰۰ تومان

نمونه:

می‌توانید به صفحه‌ی ماشین حساب بروید و با وارد کردن اطلاعات مختلف، تخمینی از هزینه‌های سرویس مورد نیازتان داشته باشید. در این‌جا چند نمونه‌ی پر استفاده آورده شده است:


پخش زنده رویداد ۲ ساعته کم بازدید پخش زنده رویداد ۲ ساعته پر بازدید پخش زنده ماهانه ۱ شبکه تلویزیونی کم بازدید پخش زنده ماهانه ۱ شبکه تلویزیونی پر بازدید
استریم ورودی: SD 2mbps استریم ورودی: HD 2mbps استریم ورودی: HD 6mbps استریم ورودی: HD 6mbps
استریم خروجی: ۳ کیفیت
(240p, 360p, 480p)
میانگین 360p با کیفیت 400kbps
استریم خروجی: ۵ کیفیت
(240p, 360p, 480p, HD, FullHD )
میانگین 480p با کیفیت 500kbps
استریم خروجی: ۳ کیفیت
(360p, 480p, HD) میانگین 480p با کیفیت 500kbps
استریم خروجی: ۵ کیفیت
(240p, 360p, 480p, HD, FullHD )
میانگین 480p با کیفیت 500kbps
ترافیک: 17 گیگابایت
(میانگین ۵۰ کاربر هم‌زمان)
ترافیک: ۶۳۹ گیگابایت
(میانگین 1000 کاربر هم‌زمان
ترافیک: 7.7 ترابایت
(میانگین ۵۰ کاربر هم‌زمان)
ترافیک: 77 ترابایت
(میانگین 500 کاربر هم‌زمان)
۹,۹۰۰ تومان ۱۵۹,۰۰۰ تومان ۳,۳۶۹,۰۰۰ تومان ۱۷,۱۵۹,۰۰۰ تومان