زیرساخت یکپارچه ابری

CDN, Cloud Security, Cloud Computing, Cloud Storage, Video Platform

قیمت ثابت


این صفحه در توضیح و تشریح جزییات قیمت‌گذاری محصول خدمات پشتیبانی نوشته شده است.

سیاست قیمت‌گذاری ابرآروان در این صفحه توضیح داده شده است، علاوه‌بر آن می‌توانید از این‌جا به صفحه‌ی "ماشین حساب" بروید و باتوجه به منابع مورد نیاز خود، تخمینی از هزینه‌ها به دست آورید.

BreakLine

خدمات پشتیبانی


خدمات پشتیبانی ابر آروان در سطح پایه شامل دسترسی رایگان تمامی کاربران به بانک دانش، مقالات و راهنماها است. اما هزینه‌ی دریافت خدمات پشتیبانی و مشاوره می‌تواند در سطوح بالاتر عرضه شود. تمامی هزینه‌های پشتیبانی به‌شکل ساعتی محاسبه می‌شود اما امکان استفاده حداقل کم‌تر از یک ماه به‌شکل پیوسته در حال حاضر وجود ندارد.

سطوح پشتیبانی


سطوح پشتیبانی هزینه‌ی ساعتی هزینه‌ی ماهانه
دسترسی به منابع اطلاعاتی رایگان رایگان
پشتیبانی برنزی ۱۳.۷ تومان ۹,۹۰۰ تومان
پشتیبانی نقره‌ای ۱۳۸ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان
پشتیبانی طلایی ۱.۳۷۵ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی پلاتینیوم ۱۳,۷۵۰ تومان ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

نمونه:


پشتیبانی برنزی پشتیبانی نقره‌ای پشتیبانی طلایی پشتیبانی پلاتینیوم
دسترسی به بانک دانش، مقالات و راهنما پشتیبانی برنزی +
پاسخ‌گویی تلفنی در ساعات و روز‌های کاری
پشتیبانی نقره‌ای +
پاسخ‌گویی تلفنی ۲۴ ساعته
پشتیبانی طلایی +
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه‌سازی خدمات و رصد تنظیمات
امکان تیکتینگ پاسخ به تیکت‌ها با اولویت بالا پشتیبانی آنلاین در پیام رسان‌ها مشاوره در طراحی زیر ساخت ابری
۹,۹۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان